Skip to main content

Hoe te Overveen de bisschoppelijke grafkelder tot stan kwam.

grafkelder.ov

pastoor G. van Niekerk

1940, Bisdom Haarlem

Een overdruk uit de bijdragen voor de geschiedenis van het Bisdom Haarlem

  • dorpskern:
  • jaar:
  • auteur(s):
  • uitgeverij:
  • ISBN: