75 jaar jong!

75

vdWel-Boers, vButselaar,vEgmond,Heitink

2013, Protestantse Gemeente Het Trefpunt

Bennebroekerlaan 20

G.5.Bennebroekerlaan 20.Huisje van Loef.B-Broek

Bennebroekerlaan 20

J. van Rotte

Gemeentelijk monument

 De woning Bennebroekerlaan 20 is vrijstaand en zeer beeldbepalend gelegen aan de noordzijde van de Bennebroekerlaan en Bennebroekervaart. Een eenvoudig ijzeren bruggetje verbindt het huis met de Bennebroekerlaan. Ten oosten, gescheiden door een smalle zandvaart, liggen de vlakke terreinen van de voormalige blekers- en bollenvelden. In de verte staat de 17de-eeuwse Nederlands Hervormde Kerk. De kopgevel is georiënteerd op de Bennebroekerlaan, de oostelijke zijgevel op de voormalige blekers- en bollenvelden. Het pand behoort tot de oudste bebouwing langs de Bennebroekerlaan. De traditionele, ambachtelijke verschijningsvorm en bouwstijl dateren uit het begin van de 19de eeuw. Op een situatietekening uit circa 1900 is te zien dat er pal aan de westzijde nog een, inmiddels gesloopt, pand stond.  Het woonhuis staat bekend als Huisje van Loeff. De naam herinnert aan een voormalige bewoonster. 

© Ons Bloemendaal - design: NPD communications | Interweave